Söder (SD) polisanmäld av Veronica Palm

wpid-2015-01-09-03.43.31.png.png Fortsätt läsa

Nationer i Staten

År 1999 beslöt riksdagen att ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter som började tillämpas i januari år 2000. En bra sak som kommit ut ur massmedias hatdrev mot Björn Söder (SD) är att fokus har riktats mot våra minoriteter vilket kan bidra till ökad kunskap om och förståelse för de nationella minoriteterna vi har.  Fortsätt läsa

Dagens dumstrut

Måste idag gå till Sverigedemokraternas tillika riksdagens andre vice talman Björn Söder. Motiveringen till att han får denna ära att bära dumstruten är att han visat på en oerhörd omdömeslöshet i samma ögonblick som han gick med på att intervjuas av Dagens nyheters Niklas Orrenius fram till att han började fabulera om minoriteter och svenskhet med en journalist som har bedrivit korståg mot SD i flera år nu. Alla, precis alla, vet att Orrenius tar varje chans att klämma dit SD så att Björn Söder sade i kvällens Aktuellt att han hade trott att de skulle vara ”reko” övergår mitt förstånd. Fortsätt läsa