Prioriteringar

Politik och ekonomi handlar om prioriteringar. Vem, vad och hur ska prioriteras vilket inte är den enklaste uppgiften ty en grupp kommer alltid ofrånkomligt att missgynnas. I skrivande stund har stormen Alexander slagit till i de södra delarna av landet och media rapporterar oavbrutet om dikten och datten som Alexander kan ställa till med. En sak är om hur det ska gå för de hemlösa under dygnet som Alexander beräknas härja runt innan han drar vidare. Fortsätt läsa