Ondskans många ansikten 2

”De tvingade honom att dricka handsprit och ta droger. ”Vännen” högg honom fyra gånger i låret med en kniv och såg road ut. 19-åringen tog över kniven, gick ner på knä, förde sin hand ned till hans vänstra revben och stack in kniven i lungan. Det kom luftbubblor ur såret och 19-åringen såg ut att bil rädd, enligt Anton.Gärningsmännen tog fram en gasolbrännare och en kniv som de hettade upp. Anton blundade och tänkte: ”Nu kommer det att göra ont”. De stängde såret.Sedan ledde de ner honom till källardörren på nedervåningen.”Det är slut”, tänkte han.”

Ovanstående är berättat av Anton Olsson i en detaljrik och skrämmande intervju i Expressen den 22/9-2018 och jag riktigt kände hur raseriet och illamåendet växte mer och mer för varje ord jag läste i artikeln över dessa monster som under – för dom själva – njutningsfulla former utförde denna tortyr på Anton. Dödsångesten som han måste ha känt under denna flera timmars utdragna tortyr kan åtminstone inte jag föreställa mig – för att inte tala om förvåningen och sveket som han också måste ha känt när en som han såg som en vän plötsligt skrattande började spöa skiten ur honom bokstavligt talat.

Eftersom jag är intresserad av det mänskliga psyket så blev jag nyfiken på vad för slags ”människor” som kan uthärda att plåga och förnedra – både fysiskt och psykiskt sett – en annan människa på det här bestialiska sättet under så många timmar så jag såg helt enkelt till att få tag i FUP:en samt domen från tingsrätten för att förhoppningsvis få en glimt av någon sorts motivering av deras grymhet, en blick in i deras tankevärld helt enkelt på lekmannamässig nivå – naturligtvis. Dessa finns givetvis att ladda ner i PDF i slutet av inlägget för den som vill.

Och som lekman kan jag konstatera efter att ha läst igenom alla handlingar som jag kunnat få tag i att torterarna är likgiltiga inför andras lidande, i avsaknad av samvete. De är sadister helt enkelt och det skulle inte förvåna mig om de har diagnosticerats som gravt antisocialt personlighetsstörda. Tecken måste åtminstone ha funnits där på att de inte är de gullungar de låtsats vara under uppväxten och fram till skräcktimmarna för Antons del den 5 maj 2018.

”De har inga trösklar till exempel när det gäller aggressivitet. Det behövs ingenting förrän de tänder till. Det är ju därför de kanske slår ihjäl folk för den där gränssättningen..” – Kriminalvårdare

Innan jag fortsätter vill jag bara klargöra en sak ifråga om motiv. Med motiv menar jag i fortsättningen hur gärningsmännen själva i detta fall har ansett att de haft rätten att tortera Anton i timmar och på vilket sätt denna ”rätten” har kunnat uppstå i deras tankevärld. Har Anton gjort dom eller deras närstående någonting så ohyggligt att han förtjänade en likadan behandling och så vidare?

Denna motivering som skulle rättfärdiga, ur deras sjuka perspektiv som sagt, till deras sadistiska tortyr av Anton är svår att finna någonstans i FUP:en, på sociala medier och i domen – om ens något motiv finns överhuvudtaget då det främsta ”motivet” för en sadist ju är att få se andras lidande där de antingen är förövare eller åskådare – eller både och som i detta fallet. Det enda som framkommer är att Anton ska ha gjort någonting i Luleå, att han ska ha blåst gemensamma bekanta, ha bråkat med en kompis till Alexander osv.

Det sistnämnda verkar vara det som ligger närmast till hand som ”motiv” till att tortera Anton enligt vad som framkommer i förhören. Nästan samtliga nämner Luleå och en incident mellan Anton och en kille.

Dock så hände ingenting allvarligt i samband med denna incident mer än att en vakt fick stopp på Anton när han försökte pepparspraya killen. Indirekt ska Alexander då han var på platsen ha blivit inblandad och ha fått följa med till polisen – och eftersom han hade en lägenhet via soc i vilken han fick bo i under förutsättning att han inte begick brott eller nyttjade droger så riskerade han att vräkas i och med denna incident som han blev inblandad i tack vare Anton – som visserligen ska ha agerat på order av David Bjuhr.

I övrigt finner jag ingenting om att Anton exempelvis ska ha våldtagit, misshandlat, dödat osv någon av de inblandades barn, flickvän, kompis eller annan närstående även om David hävdar att Anton ska ha närgången mot hans dåvarande flickvän My under en grillfest men detta tillbakavisas av ett vittne som var närvarande under nämnda grillfest – och inte heller My tar upp någon sådan händelse.

Hade det varit så, så hade man haft viss förståelse för det, jag kan ju bara föreställa mig mitt raseri om någon hade våldtagit min dotter och orsakat henne livslångt lidande. Men skulle jag kunna – för att hämnas min dotter – skrattande tortera den skyldige i flera timmar och på så ohyggliga sätt som här har skett? Nej, det är jag helt säker på att jag inte hade klarat av – det krävs ett psyke som en sadist för det och det vet jag att jag inte är och således är jag också övertygad om att en sadist vet om att han är en sadist innan han ger utlopp för sina fantasier första gången. H*n vet med andra ord att h*n kommer att klara av det h*n har fantiserat om i verkligheten – h*n kommer palla stå emot gråt, bönanden om nåd, blodet osv.

Därför kunde de fortsätta tortyren i så många timmar. Sadisten döljer också sina mörka sidor väl för omgivningen för h*n vet att det h*n vill göra mot andra är helt sjukt fel och ondskefullt och därför är h*n inte heller i lagens mening psykiskt sjuk – ska inte ses som det i alla fall men det händer ju trots att sadisten kan skilja på rätt och fel ändå inte döms till fängelse.

Så hur ser en sadist ut? Dessvärre som vem som helst men det finns tecken på att något inte står rätt till om man vet vad man ska vara vaksam på varav det viktigaste givetvis torde vara bristen på empati. Tittar man till exempel på filmklipp där djur plågas utan att beröras det minsta är det åtminstone för mig en megastor varningsklocka!

Gärningsmännen och deras medhjälpare;

De dömda heter Alexander Vuolikainen, 19 år och David Bju(h)r, 21 år. Även Alexanders bror Thomas Vuolikainen stod inför rätta för medhjälp till mordförsök men frikändes på den punkten och dömdes enbart för mindre brott såsom dopingbrott och rattfylleri till 3 månaders fängelse. Alla tre är också tidigare brottsbelastade (står i domen).

Alexander Vuolikainen

David Bju(h)r (Fått bekräftat det)

Thomas Vuolikainen

Vad gäller David Bju(h)r så är det uppenbart att han antingen varit mån om att inte visa upp sig på sociala medier så som han ser ut (se bild nedan) på grund av att han kanske langar eller dylikt och inte vill bli igenkänd, har konton med påhittade namn eller helt enkelt skäms för sitt utseende. Det han skriver i bildtexten säger för övrigt också en hel del om hans världsbild och som stärker tesen om grav antisocial personlighetsstörning. Uppdatering: Ovanstående stämmer inte riktigt längre angående hur David ser ut.

Domen i tingsrätten blev 12 års fängelse för David, 8 års fängelse för Alexander samt 3 månaders fängelse för Thomas. Förhoppningsvis kommer påföljderna för alla tre att skärpas rejält i hovrätten. Det var enbart en fråga om ren tur att Anton Olsson överlevde, de hade även många timmar på sig att besinna sig och att se till att Anton kom under läkarvård – och i Thomas fall tycker jag att det är fastslaget att han dumpade Anton utomhus likgiltig inför om han skulle dö eller ej. Han har även varit medveten om tortyren medan den pågick i åtminstone ett par timmar.

Skärmdumparna ovan är ifrån förhören med Anton Olsson. Alla normala med en gnutta empati hade avbrutit redan innan plastpåsen kom fram men sadister däremot triggas ännu mera och våldet eskalerar istället. Här samarbetade dessutom två sadister.

Men, dessa tre ”män” är inte de enda som förtjänar att hamna i fängelse. De var nämligen inte ensamma på plats medan killarnas tortyr av Anton pågick. Det fanns tre personer till som var på plats och som jag sannerligen inte har några högre tankar om.

Ida Ojanne, Jonna Vesa och My Lönnberg

Dessa tre tjejer gör mig nästan mer illamående än vad sadisterna David och Alexander gör. De var på plats under hela tiden som Anton torterades – medvetna från första stund om vad som skedde – men de gjorde INGENTING för att stoppa det hela någon enda gång under alla timmar som det pågick. De rökte, drack, åt, sminkade sig, kollade på filmklipp av tortyren och chattade med folk på sina mobiler istället.

De var till och med en sväng in i affären men någon tanke på – trots att de hela tiden hade chansen att larma – hjälpa Anton tycks aldrig ha uppkommit hos någon av dom. Det är i mina ögon om inte lika vidrigt som det sadisterna gjorde så nästan – de hade möjlighet att stoppa det hela oavsett vad de själva säger.

Huvudregeln inom svensk rätt kan sägas vara att gemene man inte har någon egentlig skyldighet att aktivt förhindra eller anmäla brott – att låta bli att agera är alltså vanligen inte brottsligt.

Det finns dock en del undantag från denna regel, bland annat i samband med grova brott samt också mer generellt för vissa grupper av personer. Exempelvis har åklagare så kallad åtalsplikt i samband med brott som hör under allmänt åtal och poliser har en viss skyldighet att förebygga samt avvärja brott.

Det finns en brottsrubricering benämnd underlåtenhet att avslöja brott. Detta stadgande aktualiseras framförallt i samband med vissa särskilt fastslagna grova brott, som exempelvis mord eller misshandel.

Ifall man inte anmäler eller på annat sätt avslöjar brott som man känner till är ”å färde” riskerar man att dömas för underlåtenhet att avslöja brott. Med termen å färde åsyftas brott som antingen är i planeringsstadiet (brottsplaneringen skall då ha kommit så långt att den är straffbar som exempelvis stämpling till brott eller liknande) alternativt har påbörjats, men ännu inte fullbordats. Skulle brottet ifråga ha fullbordats blir brottsrubriceringen underlåtenhet att avslöja brott vanligen inte längre aktuell.

Ifall man efter brottets fullbordan får kännedom om det begångna brottet och då hjälper gärningsmannen att undkomma, undanröja bevis eller dylikt är det istället brottsrubriceringen skyddande av brottsling som blir aktuell – detta brott skall dock inte närmare diskuteras här.

Det är inte enbart ifall man med säkerhet känner till att ett brott kommer att begås som man riskerar att dömas för underlåtenhet att avslöja brott, ifall man inte anmäler/avslöjar brottet. I vissa situationer kan man komma att dömas för underlåtenhet att avslöja brott även om man inte insett, men borde ha insett, att brott var å färde. Skulle det inte vara möjligt att avslöja ett brott som är å färde utan fara för en själv och ens närmaste, så kan man inte dömas för underlåtenhet att avslöja brott. Det har inte ansetts rimligt att man skall behöva riskera sitt eget eller sin familjs liv för att anmäla eller avslöja ett brott.

Påföljden vid underlåtenhet att avslöja brott varierar beroende på vilket huvudsakligt brott som brottet har samband med. Dock anses det förstås inte lika allvarligt att begå underlåtenhet att avslöja brott som att faktiskt utföra ett huvudsakligt brott och straffet blir därför mildare; maximalt är det möjligt att utdöma fängelse i upp till två år.

Så att inte åklagaren åtalade dessa tjejer övergår faktiskt mitt förstånd. De här tre är ju ett skolboksexempel på när brottsrubriceringarna som nämns ovan skall tillämpas. De har sett, vetat samt hjälpt till att undanröja bevis och även erkänt vissa delar i förhör – vad mer behöver åklagaren egentligen? Att det varit fara för deras eget liv finns det heller ingenting som säger. Jonna och My ljuger dessutom friskt i sina förhör. Några exempel på uppenbara lögner finns här nedan.

Skärmdumpar från förhören med Jonna;

Hon börjar omedelbart sitt förhör med en så patetiskt dålig lögn så att det är skrattretande.

Att äta ”panpizza” kräver tydligen så pass stort fokus att man stänger ute allt annat.

Lögn efter lögn…

…rakt igenom i sina förhör.

Skärmdumpar från förhören med My;

Hon har inte sett till Anton mer under dessa 9 timmar? Varför inte dra den om rödluvan också?

Hon har uppenbarligen inte koll på nåt alls.

Som sagt, hon har ingen koll överhuvudtaget. Dessutom behövde hon bara ringa/sms:a efter hjälp. De hade ju tillgång till sina mobiler medan David och Alexander lämnat dem ensamma.

Det är jobbigt att ljuga så mycket för polisen, och att polisen vet att man ljuger.

”Vet ingenting…” – Och att kunna sova med en sadist samtidigt som hon vet att Anton är dumpad utomhus, i kylan, och troligen dör om ingen hittar honom. Fin tjej det här verkligen – eller inte.

Som sagt, det övergår mitt förstånd att åklagaren lät de här tjejerna slippa undan helt och hållet.

Det är självklart att man pratat sinsemellan efteråt när man har varit inblandade i någonting så brutalt som en sadistisk tortyr så givetvis ljuger My även på den punkten om man ska tro vittnet nedan.

Ida är den i trion som har varit sanningsenlig i förhören vilket även FUP:en samt andras förhör bekräftar vilket hon ska ha en eloge för men hon kommer inte undan det faktum att hon hade kunnat sätta stopp för lidandet som Anton tvingades gå igenom när som helst under dessa 9 timmar som han torterades under – att hon inte gjorde det finns det inga ursäkter för. Hon ska vara glad över att hon inte behöver bära hans liv på sitt samvete också utöver den bestialiska tortyren hon inte gjorde någonting överhuvudtaget för att stoppa.

För att betona allvaret i deras skuld: det framgår ingenstans i utredningen att någon ur trion ens bemödade sig med ett utbristande att SLUTA!

Men klicka för all del på nedanstående länkar, läs och bilda er egen uppfattning.

Länk till FUP och till domen.

Andra artiklar om fallet: här

29 tankar om “Ondskans många ansikten 2

 1. tycker att om ni ska lägga ut bilder och skriva saker så borde ni ha pålitliga källor och källkretik, bilden som påstår sig vara på jonna är helt felaktig och det är inte hon som sak ha varit med under den dagen som tortyren ska ha ägt rum och det är inte hon som har förhörts


  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

  Gilla

 2. Tycker att om ni ska lägga ut bilder och skriva saker och göra personliga påhopp ska ni iallafall ha pålitliga källor och källkretik, bilden som påstår sig vara på jonna är felaktig och det är inte hon som ska ha varit med den aktuella dagen och det är inte hon som har förhörts. Ni hänger alltså ut en helt oskyldig tjej som förmodligen inte känner dessa personer


  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

  Gilla

  • Hej! Om det är fel bild på Jonna så ska det rättas till men hon på bilden känner de inblandade på ett eller annat sätt kan vi konstatera på sociala medier men som sagt, är det fel bild så tas den bort snarast. När det gäller källor så är de ju från förundersökningen och domen samt intervjuer med Anton och närstående till honom så det är inga påhopp utan står svart på vitt att de inget gjorde för att hjälpa Anton. Det tycker vi de ska få stå för.

   Gilla

   • Det ÄR fel Jonna. Hon på bilden heter Jonna Göransson och har absolut INGENTING med detta att göra. Hon som var där heter VESA i efternmn. Kontakta mig gärna för mer info.

    Gilla

 3. Pingback: Senaste uppdateringarna: | NyktraPerspektiv

 4. ”Så att inte åklagaren åtalade dessa tjejer övergår faktiskt mitt förstånd”. Det är för att två av dem inte hade fyllt 15 år och därför inte kan åtalas, den tredje som var 15 då, vittnade för försvaret och styrker Antons berättelse till 100%. Så åklagaren valde nog att ha henne som starkt vittne, istället för att åtala.


  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

  Gilla

  • Aha, var övertygad om att alla var straffmyndiga. Tycker ändå de slapp undan lätt, hoppas att de åtminstone fick med soc att göra för ngt fel är det ju när man är helt likgiltig inför att någon misshandlas/torteras grovt! Har själv två döttrar i Antons ålder (gissar att du är Antons mamma nu) så kan inte ens föreställa mig det hela och sen att det hade kunnat stoppas direkt…nä, detta var något av det ruggigaste jag läst! Önskar Anton det bästa efter det han varit med om och att det går bra i hovrätten om det blir en vända där!

   Gilla

   • Går det att bifoga en bild som läggs upp i tråden ?

    tors 8 nov. 2018 kl. 12:28 skrev Marianne Olsson :

    > Jo. Jag är Antons mamma. Och, ja soc kopplades in. > > Ärendet är uppe i hovrätten i detta nu. Det började i tisdags och avslutas > nästa tisdag. > > tors 8 nov. 2018 kl. 12:24 skrev NyktraPerspektiv

    Gilla

 5. Fungerade tyvärr inte, men kollar sen om det funkar på datorn. I Expressen, kanske inte slippa men de vill inte sitta för mordförsök utan max grov misshandel och där är ju maxstraffet 6 år har jag för mig och så motsätter de sig det utdömda skadeståndet också. Det har ni kanske redan fått höra eller så tar de det i slutpläderingen nästa vecka.

  Gilla

   • Nej, det tror jag verkligen inte heller. Då skulle de ju släppas efter bara 2-3 år med gott uppförande vilket skulle vara helt sjukt och ett hån mot Anton och dig förstås.

    Gilla

   • Kan inte annat än att hålla med! Vad tror han egentligen? Såg något om (låst artikel) att en av dom, Thomas antar jag, inte dykt upp till rättegången? Åklagaren ska försöka få även honom dömd för mordförsök?

    Gilla

   • Att inte Thomas dömdes är ju orimligt !! F.ö. verkar T. normalbegåvad och så pass framåt att han tagit sig ifrån Kalix och flyttat till Huddinge…..dock inget jobb , ingen inkomst…Är det någon flicka som försörjer honom eller sysslar han med olagligheter undrar man ju . Inte lätt att komma från Kalix och få bostad i Sthlms -trakten utan jobb och med register hos Lexbase. Thomas verkar också ” varit med förr ” om man säger så –och svarar Inga kommentarer på alla frågor. Konstigt verkligen att hans medverkan inte lagfördes. !!

    Gilla

   • Han är inte normal. Enl personalian lider han av antisocial personlighetsstörning, bla. Plus att det vid den rättspsykiatriska undersökningen gick det inte att bevisa att han INTE lider av allvarliga psykiatriska störningar.

    Gilla

 6. Pingback: Hovrätt: Det är inte mordförsök att tortera, sätta kniven i någon och därefter fortsätta att tortera i timmar. | NyktraPerspektiv

 7. Hur som helst är det gräsligt att man i grupp kan utsätta en annan människa för ett sånt fruktansvärt lidande. Dessutom under så lång tid!!! Men det är inte ”ofattbart”. Det är ganska självklart att de fortsatte i så många timmar, eftersom ingen satte stopp.
  De som var där och låtsades att inte se eller höra är helt klart skyldiga till vad man kallar ”likgiltighetsuppsåt”.
  Många unga lever i en pseudovärld på nätet och kan knappast skilja på fantasi och verklighet. Lägg sen till självupptagenhet, låg empati, trassliga uppväxtförhållanden, grupptryck, droger och alkohol så får man en mycket farlig mix!
  Precis som gänget som mördade Madeleine.
  (PS. Idag har jag startat min ”Krimhörna”, så titta in och läs)
  // Kao

  Gillad av 1 person

  • Jag tycker så fruktansvärt synd om Anton . Jag förstår att Anton kommit i dåligt sällskap och själv provat knark och kanske var skyldig någon pengar–jag vet inte–men det finns ingenting som rättfärdigar vad Anton utsatts för. Jag hoppas verkligen att Anton aldrig mer provar knark och att Anton är försiktig med vilka han umgås.
   Jag hoppas att Anton kan hitta någon utbildning som passar ( om han inte har det ) Anton verkar vara en snäll kille och skulle säkert passa inom barnomsorgen . Det finns utbildningar för ”dagis” som man sa förr. Barnen behöver verkligen och blir glada för manlig personal.

   Eller jobba på hunddagis –men sånt kanske inte finns i Kalix ?? Om nu Anton bor kvar ?? Här nere i Stockholm och södra Sverige är det väldigt populärt att lämna sin hund till någon firma eller pensionär som tar hand om hunden medan man jobbar. Ägaren lämnar med mat , och sedan går dagispersonalen långa promenader med hundarna.

   Eller kanske Anton vill utbilda sig till undersköterska och jobba inom äldrevården…det skulle nog passa bra . –Efter det trauma Anton utsatts för behöver han nog en lugn och vänlig miljö omkring sig. Att bli uppskattad och omtyckt.

   En mentalskötare utbildning kan också vara ett alternativ –även om dessa patienter kan vara väldigt påfrestande och ofta inte särskilt tacksamma.

   Om Anton inte har tagit körkort borde han nog börja med det . Jag vet inte om han får det skadestånd han tillerkänts …men om A. har lite pengar skulle han ev. satsa på kk. och en internatkurs i vår , någonstans här söderöver. På Internat läser man hela dagarna och det brukar gå på 2-3 v.

   Kanske skulle Anton må bra av att träna upp sig i självförsvar ?? Gå på gym och bygga upp sina muskler . Kampsport kanske ??

   Men viktigast är ( om du läser detta Anton ) rör aldrig mer knark….och passa dig för brännvin…se till att aldrig förlora kontrollen så någon kan var elak/göra saker mot dig.

   Gilla

   • ”Provat knark”? Anton är verkligen ingen dununge själv och jag skulle inte föreslå honom som dagispersonal till mitt eget barn, eller vilja ha honom som undersköterska om jag ligger hjälplös och sjuk på lasarettet…..

    Finns säkert andra yrken som skulle kunna passa honom bättre.

    Det viktigaste för hans del är väl att ta lärdom av det han utsatts för, sluta med sitt missbruk, komma över och få perspektiv på vad som har hänt honom. Kan vara perfekt tillfälle att göra det nu i samband med den synnerligen grova misshandeln/mordförsöket. Tar hans missbruk inte slut nu så lär det aldrig göra det

    // Kao

    Gilla

   • Jag känner Anton rätt bra, vill jag påstå. Och drogfria Anton, dvs den verkliga människan är världens snällaste, lugnaste och empatiska människa på jorden. Drogerna har gjort samma med honom som med alla andra; Förstört delar av livet. Jag tror absolut att med drogfrihet kommer den fina unge mannen tillbaka. Däremot gärningsmännen lider av antisocial personlighetsstörning, så för dem finns mindre hopp, även med drogfrihet.

    Gilla

   • Självklart är han en jättefin kille utan droger. Det jag hoppas är att hans liv tar en vettig vändning i och med det som har hänt honom. Men just att arbeta med människor kanske inte är det optimala för honom. Men om du känner honom så antar jag att du vet bättre än jag, i just Antons fall. Tänker dock generellt när det gäller f.d missbrukare. Däremot kan en sån som Anton jobba med annat som har ed människor att göra: när han har varit drogfri några år och pluggat till en bra utbildning, så kan han t.ex hjälpa andra missbrukare tillbaks tillett nytt liv. Det finns många som har gjort det. Inte minst inom KRIS finns det utmärkta behandlare.

    Ja, att gärningsmännen har ett par skruvar lösa på det empatiska/känslomässiga planet är uppenbart.

    // Kao

    Gilla

 8. Tack för info. Man lär sig också en sak….aldrig gå på utseende. Den som dumpade Anton ute är bror till en av förövarna , den mannen ser ju helt normal ut. Men är en iskall typ. Hur många kvinnor kommer att gå på den minan ?? Och jag håller med till 100 % ang tjejerna. Hur är dom funtade ?? Att inte stoppa detta bestialiska dåd ?? Dom skulle dömts som medskyldiga..OK..under 15 skrev ngn , Vad är det för föräldrar som låter sina hårdsminkade småflickor springa runt med kriminella karlar ?? —
  Jättebra att Nyktra Perspektiv varnar oss för dessa typer. Återigen Tack !!

  Gilla

 9. Sånna jävla äckliga as. Så störda så tidigt i livet. Vilken waste av energi att de köttbitarna ska gå runt och existera. Ta upp plats och leva av resurser. Dem är som svarta hål. Så små inombords, har dem ens en själ eller är det bara ett tomt ego skal? Om någon av dem läser detta hoppas jag något av allvaret kommer igenom. Ni har gjort något fruktansvärt. Hela Sverige har sett er. Ni kommer alltid vara jagade av otillfredsställelsen i att ni aldrig, aldrig kommer hitta det ni söker. Sorgliga, patetiska och små. Det är det ni kompenserar för.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s