Lägg ned FN

Förenta nationerna (FN) bör enligt min mening skrotas helt och istället bör någonting nytt byggas upp som verkligen kan göra reel skillnad när det uppstår oroshärdar runt i världen som riskerar att övergå i fullt inbördeskrig som i värsta fall resulterar i etnisk utrotning. FN är nämligen bara ett skal i form av FN-skrapan i New York vars innandöme består av väldigt många tjänstemän som sitter på sina konton och läser rapporter eller själva författar dessa dagarna i ända och säkert försöker många av dessa att göra skillnad och få ett av huvudorganen – Generalförsamlingen – att ta upp just deras förslag till diskussion men när så sker allt som oftast utmynnar i just ingenting.

Generalförsamlingen är nämligen samtliga medlemmar med i – det vill säga 193 länder vilka samtliga får ha fem röstberättigade ombud med i församlingen. Det säger sig självt att det är en nästintill omöjlig uppgift att få alla dessa länder att komma överens. Dock så saknar Generalförsamlingen samtidigt så gott som en tillstymmelse till någon makt eller för att citera vår statsminister – det är bara käbbel. För ja, det verkar bara käbblas där allt som oftast.

Käbblas görs det ännu mera i ett annat av FN:s sex huvudorgan vilket också är det organ som har all makt att göra någon egentlig skillnad – det vill säga säkerhetsrådet med sina fem ständiga medlemmar USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien vilka samtliga har varsitt veto att hala fram när det behagar dom.

Dessa fem permanenta medlemmar kan var och en ensidigt stoppa ett beslut som fattats i exempelvis generalförsamlingen eller i något av de andra fem huvudorganen genom sitt veto – vilket betyder ‘jag förbjuder’ översatt från latin. Vetot har flitigt använts från framförallt USA, Ryssland och Kina för att stoppa FN från att agera i oroshärdar – skicka militära förband exempelvis – som utvecklats till fullskaliga krig. I andra fall har det käbblats så länge att när de fem väl kommit överens om att agera så har det varit för sent – Rwanda, Jugoslavien, inbördeskriget i Nigeria 1967-1970, inbördeskriget i Sierra Leone 1991-2002 och Darfurkonflikten är några exempel på det.

Det färskaste exemplet på FN:s oförmåga att agera i tid eller undfallenhet att göra någonting överhuvudtaget tack vare de fem är naturligtvis Syrien. USA ville ha bort Assad, Ryssland däremot valde Assads sida och därmed blev FN till ingen som helst nytta i den allt mer upptrappade konflikten i Syrien och resultatet ser vi idag på nyheterna varenda dag. Allt FN hittills har gjort är att skicka så kallade sändebud som utan framgång har försökt medla mellan de stridande parterna många gånger sedan kriget var ett faktum.

Utöver de fem permanenta medlemmarna så består säkerhetsrådet av tio medlemsländer varav fem st av dessa byts ut varje år mot fem nya stater. Dessa väljs av generalförsamlingen vartannat år så de länder som vill in i säkerhetsrådet får lobba hårt för att värva röster bland de andra 193 medlemmarna vilket ofta sker genom mutor, löften om investeringar, gentjänster och liknande vilket var så Sverige gjorde för att få sitta med i säkerhetsrådet från 1 januari 2017 till 31 dec 2018. Läs mer härhärhär och här.

Jag kommer att återkomma till detta inlägg längre fram med exempel på att de som behöver FN:s hjälp och ett ingripande av dem inte ens behöver bry sig om att vädja om någotdera – FN är sedan decennier enbart en enorm koloss av byråkrati som har överlevt sig självt. 

Till dess är ett tips att se på uppdrag gransknings reportage om FN. Ikväll sänds också ett uppföljningsprogram på SVT1 och som kommer att finnas på SVTplay också.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s