Hetsjakten på oliktänkande 2: Angiveri.

wp-1484676330136.jpg

Fortsätter i detta inlägg på ämnet från föregående inlägg då det är mycket sådant som ploppar upp nu i ens flöde på sociala medier och som får ens puls att öka – i negativ bemärkelse. 

Ämnets fokus är angiveriet och med angiveri menar jag när någon med ”rätt” åsikter och värderingar a’ la Miljöpartiet tar kontakt med exempelvis arbetsgivare eller fack till den person som angivaren anser har ”fel” åsikter och värderingar i syfte att tvinga fram en reaktion som förhoppningsvis ska leda till uteslutning eller att vederbörande får sparken. Angivarens syfte med sådana kontakter är inget annat än att åsamka så stor skada som möjligt för den som angivaren har siktet inställt på – något som angivaren givetvis förnekar och istället oftast anför skäl som till exempelvis omsorg om ditten å datten beroende på vad angivarens byte jobbar med, om denne är tränare för ett flicklag, fackligt förtroendevald och så vidare.

Ovanstående händelse som jag önskar vore hypotetisk är sannerligen obehaglig tycker jag personligen och tänkte därför nu delge er läsare en händelseutveckling som den här ovan direkt sprungen ur verkligheten för att visa er hur en sådan angivare som åsyftas här resonerar.

Angivaren i det här fallet är en Helena Lind Trotzenfeldt och hennes byte en Annelie Sjöberg. Bägge verkar vara relativt kända i sociala medier i respektive läger på den politiska kartan vilket vill säga vänster-höger, i alla fall när det kommer till frågor rörande invandringspolitiken och alla dess olika kategorier så som integration, kulturskillnader, brottslighet, rasism, islam och så vidare.

Trots att Trotzenfeldt är medlem i moderaterna så låter hon mera i sin retorik samt i sitt resonerande som den mest inbitna miljöpartist alternativt rabiata FI:are som vägrar att se baksidorna med den politik MP helst vill föra samt blundar ännu hårdare än självaste Gudrun Schyman för hederskulturen som breder ut sig och tillåts att florera för att sådana som Schyman & Co föredrar att titta åt andra hållet samt för att det finns oförenliga kulturskillnader mellan vår och mellanösterns. Kort sagt är Trotzenfeldt en sådan som relativiserar och rasiststämplar meningsmotståndare som vill och vågar ta upp dessa frågor.

Vidare så är Trotzenfeldt en av skribenterna på bloggen ‘motargument‘ som på sin blogg beskriver sig så här;

Motargument.se är ett partipolitiskt, religiöst och organisatoriskt obundet initiativ. Motargument.se syftar till att skapa en tvärpolitisk samlingsplats för att bemöta rasistiska och främlingsfientliga påståenden och myter med argument, fakta och vetenskap – med andra ord med motargument

Och om sin vision skriver de så här;

Motargument har som vision att vara ett stöd för antirasistisk opinionsbildning, genom att ta fram argument som baseras på mänskliga rättigheter, kunskap och medkänsla.

Med detta i åtanke och att hon skriver för motargument så får man förmoda att hon ser sig som en god och moraliskt överlägsen människa gentemot Annelie Sjöberg. Det som följer får dock hennes (egentillverkade) gloria att börja vittra sönder riktigt ordentligt.

wp-1484857685993.pngwp-1484857866915.pngwp-1484857944263.pngwp-1484858050292.pngwp-1484858099329.pngwp-1484858194242.png

Ovanstående inlägg som Annelie Sjöberg postade den 27 dec 2016 på sin privata men öppna fb fick uppenbarligen Trotzenfeldt att gå i taket tillräckligt för att skriva ett anklagande inlägg med rubriken ”Radikaliseringen av främlingsfientliga” på motargument där hon hävdar att Sjöbergs inlägg på facebook är ”grovt rasistiskt”. Är det verkligen det, grovt rasistiskt? Gör din egen bedömning. Tilläggas ska att Sjöberg i originalet tog Eritrea, Somalia och Afghanistan som exempel eftersom vi från dessa länder har haft och har en stor migration ifrån.

Annelie Sjöberg som är före detta socialdemokrat (?) som sedermera blev Centerpartist är även föredetta lärarinna vilket hon enligt sig själv varit verksam som i 31 år. Föredetta sådan är hon dock inte frivilligt utan fick sluta efter påtryckningar från skolans rektor som i sin tur fått påtryckningar från kolleger till Annelie som känt sig ”obekväma” på grund av hennes åsikter och engagemang i ”folkets demonstration” om man ska gå efter vad hon själv säger i en intervju i ‘Nya tider‘.

”>

Hon fick även – om jag förstått det rätt – sluta sina uppdrag i (C) av samma orsaker. Ovan i videon talar Sjöberg vid ett tillfälle på FD. Bedöm själva om talet är rasistiskt.

Om ‘Folkets demonstration‘ har skandalernas drottning och dåvarande nationelle samordnaren mot våldsbejakande extremism Mona Sahlin i januari 2016 skrivit i Expressen bland annat detta om FD;

Det sker under det förment seriösa ordet ”demonstration”. När det i själva verket handlar om samlingar som syftar till att skrämmas, hota och utöva våld mot till exempel människor som har invandrarbakgrund. Att försvara mänskliga rättigheter och att bekämpa våldsinriktad extremism, är också att kalla saker vid dess rätta namn. Det vi ser just nu är ingen invandringskritisk opinion. Det är inga regeringskritiska grupper. Det är inte män som vill försvara kvinnor. Det är ideologiskt drivna extremister. Det är nazister. Det är män som hatar kvinnor och invandrare. Det är de som gillar våld och hatar demokrati. De är fega uslingar.

Dror Feiler & AFA motdemonstrerar tillsammans.

Men när jag försöker ta reda på mer om den här så kallade ”folkets demonstration” så visar sig detta vara svårt – åtminstone om man vill ha en opartisk och objektiv syn på FD. Bryr man sig inte om sådant som opartiskhet och objektivitet så finns där däremot drösvis med nedvärderande omdömen om FD, personerna bakom och om åskådare från sajter som IRM, Expo, research-gruppen, polimasaren och politism för att nämna några men även övervägande positiva omdömen från sajter som Avpixlat, Fria tider och nordisk ungdom. Dock så kan man konstatera att ”folkets demonstration” uppstod till följd av DÖ (Decemberöverenskommelsen) och Stefan Löfvéns löfte om nyval som senare togs tillbaka efter att alla riksdagspartier utom SD och (V) pratat sig samman och kommit överens om att lägga ner allt vad opposition heter och låta (S) och MP få igenom sin politik enbart för att utestänga SD och därigenom alla deras väljare från inflytande – kort sagt så spottade partierna som ingick DÖ på demokratin och slog samtidigt fast att en stor del av väljarkårens röster inte räknades och det i ett val som ska vara demokratiskt och på ett demokratiskt valt parti. För andra valet i rad så spottades det alltså på SD:s väljare för ingen har väl glömt bort Fredrik ”Sverige tillhör invandrarna, inte svenskarna!” Reinfeldts så för Sverige ödesdigra migrationsöverenskommelse med MP bara för att straffa de som enligt honom röstat ”fel”? Klart som korvspad att folket som blir utfrysta ur den ”demokratiska” gemenskapen till sist blir jävligt – även jag – upprörda och vill visa det genom att demonstrera? 

Decemberöverenskommelsen förkunnas.

Det för oss åter till inläggets huvudämne, angiveri p g a politisk och åsiktsmässig tillhörighet. Allt hör nämligen ihop och har resulterat i – enligt mig – att vi lever i en demokratur. Vilhelm Moberg beskriver målande – och som jag instämmer i – demokraturen så här;

I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.

Denna definition framförde han – ironiskt nog – i en artikel i dagens nyheter redan 1965. Jag tror att han hade blivit alldeles förskräckt om han hade levat idag och sett hur väl hans definition stämmer in på dagens Sverige. Åsiktsfrihet råder nämligen numera bara på papperet ty yttrar du fel åsikter så skall du kölhalas offentligt och uteslutas ur den sociala gemenskapen. Du skall helst också förlora din försörjning och alla uppdrag du kan tänkas inneha i föreningar och fack.

Efter att Trotzenfeldt författat ”Radikaliseringen av främlingsfientliga” i motargument så reagerade naturligtvis Sjöberg vilket komiskt nog nästan verkar ha förvånat Trotzenfeldt. Hon verkar inte vara så van vid att bli emotsagd – inte ens från sådana som hon offentligt tar heder och ära av. 

Sjöberg reagerade förvånansvärt sansat – själv hade jag blivit rasande – på Trotzenfeldts uthängning av henne som grov rasist och nazist och försök att få henne att mista sitt jobb. Hon var så ivrig att angiva Sjöberg att hon missat att Sjöberg redan hade förlorat jobbet p g a sina åsikter och politiska engagemang sedan länge. 

wp-1484947120033.jpgwp-1484947285686.jpg

Emellertid så tålde tydligen inte Trotzenfeldt att få reaktioner ifrån Sjöberg så hon bestämmer sig för att skriva – med hänvisning till att Sjöberg hade ”synpunkter” – ännu ett inlägg på motargument med rubriken ”Annelie Sjöbergs text, del 2”. Hon skriver däribland detta;

Annelie menar att jag och övriga som läst inlägget hängt upp oss på fel saker, och hon svajar fram och tillbaka. I hennes snävaste beskrivning har hon bara velat framföra att män inte ska sköta kvinnors intimhygien och att det är viktigt att den som vårdar gamla förstår språket. Vi som inte fattar detta har mer eller mindre avsiktligt missförstått, menar hon. Att hon pekade ut somalier, eritreaner och afghaner var bara en tillfällighet.

Ja, jag anser att Trotzenfeldt har – antagligen medvetet – missförstått och istället förvanskat Sjöbergs text till att verka vara rasistisk. Fakta är ju att det kommit hiskeligt många migranter från dessa länder hit varför det inte är ett dugg konstigt att ta just dessa länder som exempel i en sådan text som den Sjöberg skrivit. Dessa tre länder har även en kultur samt seder och bruk som står i direkt kontrast till vår kultur och seder och bruk. Trotzenfeldt verkar speciellt haka upp sig på detta stycke i Sjöbergs text;

Ett argument som man ibland hör bland dem som ivrigast försvarar Sveriges generösa flyktingpolitik, är att invandring behövs för att ta hand om oss svenskar när vi blir äldre.

Vilket faktiskt är ett argument som man ofta får höra till försvar för den sinnessjuka migrationspolitiken som förts – föga förvånande så finner man sådana argument från personer som ivrigast försvarar sådana som Trotzenfeldt när de rasiststämplar och pysslar med angiveri till arbetsgivare. 

Vad de inte verkar ha tagit med i beräkningen är att migranterna också blir gamla vilket innebär att med deras logik så måste vi hela tiden fylla på med fler och fler migranter som ofta är analfabeter, saknar omvårdnadsutbildning och så vidare. Därtill behöver de bostad och ja, jag behöver nog inte fortsätta rabbla upp allt igen som en nyanländ behöver innan den förhoppningsvis får ett arbete vilket oftast händer först efter 9-10 år, och heller ofta aldrig sker utan den ”nyanlända” hamnar i permanent arbetslöshet. I Afghanistan så uppges bara 38,2% av de vuxna vara ”läs och skrivkunniga” och att endast 28% av barnen slutför grundskolan. I Eritrea går endast 39,2% av barnen i skolan och läs- och skrivkunnigheten bland vuxna är 73,8%. Somalia torde vara värst i dessa avseenden, år 2001 uppges över 60% av den vuxna befolkningen vara fullständiga analfabeter – med tanke på hur landet har utvecklats sedan dess så torde den siffran vara avsevärt högre idag. Ja, man måste ju vara realist och inse att det är en enorm utmaning att integrera folk från dessa länder i ett hypermodernt land som Sverige är än så länge så till den grad att de klarar att från ren analfabetism gå till att ta examen till undersköterska till exempel. 

Vad som menas med läs- och skrivkunnighet är diffust. Är det att kunna läsa och skriva en lättfattlig text på årskurs 1-nivå eller på högstadienivå t ex?

Det Sjöberg syftar på – och är rädd för – är ju som jag uppfattar det att folk från dessa länder via snabbspår som regeringen vill driva för nyanlända kommer in på äldreboendena redan efter 1-2 år utan att inneha adekvat utbildning för arbetet med utsatta äldre och skröpliga – ofta dementa – människor med olika sjukdomar och behov och som varken i tal eller skrift kan kommunicera ordentligt med vare sig brukarna eller de anhöriga. 

Trotzenfeldt fortsätter sin text som jag inte riktigt begriper med följande;

Om den meningen ska avslutas med ”men det går inte för män kan inte sköta kvinnors intimhygien” eller ”men det går inte, för nyanlända pratar inte svenska”, hänger inte inlägget ihop alls. Uppenbarligen är inte alla invandrare män, inte alla gamla kvinnor, inte all äldrevård intimhygien och uppenbarligen är ingen nyanländ för alltid.

Dessutom tenderar Annelie att anpassa tolkningen efter vem som skriver, så hon halkar snabbt tillbaka till att asylinvandrarnas kultur är det egentliga problemet så fort hon inte ska övertyga oss i PK-eliten.

Men jag antar att hon hakat upp sig på att Sjöberg tar Afghanistan, Somalia och Eritrea som exempel i sin text och därför är den texten och Sjöberg rasistisk/rasist. Vilket Trotzenfeldt enligt mig missförstått – medvetet. För med handen på hjärtat, jag är säker på att Trotzenfeldt innerst inne inser det absurda i att låta nyanlända analfabeter via snabbspår få arbete på äldreboenden och därigenom få ansvar för utsatta och sjuka äldre människor utan att inneha adekvat utbildning, utan att kunna läsa eller kommunicera med med vare sig chefen, brukarna eller de anhöriga. Men att uttrycka sådan oro tycker Trotzenfeldt är grov rasism. Hon tycker att det är så grovt att till och med en polisanmälan för hets mot folkgrupp är befogad.

Ja, du milde. Personligen så skulle jag absolut inte heller vilja bli vårdad av någon som jag inte ens kan förstå och som inte förstår mig. Jag vill inte heller bli vårdad av någon som bär hijab, niqab eller burkini och därigenom varje dag prackar på mig sin religion och låter mig pissa ner mig eftersom hon inte är tillåten att ta hand om min intimhygien enligt sin religion utan jag måste i så fall vänta på att en manlig vårdare blir tillgänglig – om en sådan nu finns anställd överhuvudtaget. Kulturskillnaderna blir ofrånkomliga och till men för mig som brukare. Så, Trotzenfeldt tycker garanterat att jag också är en fullblodsrasist.

Frågan är om Trotzenfeldt också tycker likadant om till exempelvis muslimer som kräver särbehandling? Vad är det för skillnad på det som står att läsa här och här och på den oro och vilja som Sjöberg uttrycker i sin text? Tycker inte Trotzenfeldt lika illa om det så är hon inget annat än en hycklande angivare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s