Könsstympning

I denna månad ska det införas en egen diagnos för könsstympning i syfte att få bättre statistik på hur många som har utsatts för denna barbariska ”sedvänja” vilket sannerligen kan sägas vara på tiden. I Sverige beräknas det finnas tiotusentals könsstympade flickor och kvinnor men mörkertalet är förmodligen enormt då denna fråga inte har prioriterats av ansvariga myndigheter av rädsla för anklagelser om att rasism. Fortsätt läsa