Nationer i Staten

År 1999 beslöt riksdagen att ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter som började tillämpas i januari år 2000. En bra sak som kommit ut ur massmedias hatdrev mot Björn Söder (SD) är att fokus har riktats mot våra minoriteter vilket kan bidra till ökad kunskap om och förståelse för de nationella minoriteterna vi har. 

Vi har fem erkända nationella minoriteter i Sverige vilka är Samer, Judar, Tornedalingar, Sverigefinnar och Romer. Samerna är också klassade som ursprungsfolk vilket ger dom ett mer förstärkt skydd särskilt i fråga om tillgång till markområden och naturtillgångar. Gemensamt för alla fem att de är erkända nationella minoriteter är att de uppfyller följande kriterier vilka är:

  • Det ska vara en grupp med en uttalad samhörighet, som går att urskilja från den övriga befolkningen.
  • Gruppen ska ha en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart, som den inte delar med andra.
  • Gruppen ska också ha en uttalad vilja att behålla sin identitet.
  • Sist men inte minst ska gruppen ha historiska eller långvariga band med Sverige.

Minoriteterna har också egen flagga, nationalsång, nationaldag för att ta några exempel. Samerna har dessutom också Sametinget som är både ett folkvalt organ och myndighet. Jag skulle kunna fortsätta skriva länge till om minoriteterna men överlåter till den intresserade att själv söka information om det den vill veta mera om, min poäng är hur som helst att jag har lärt mig väldigt mycket om dessa grupper som jag annars inte hade brytt mig om att ta reda på fakta om, om det inte hade varit för hysterin över Björn Söders uttalanden vilka var lätta att missförstå och förvanska vilket gjorde att jag fick anstränga mig för att förstå vad han ville förmedla med nationer, staten, samer, judar och svensk. Söder har för övrigt själv skrivit om hysterin som blev och försökt förtydliga vad han ville säga här.

Jag tycker att han förklarade sig på ett bra och tydligt sätt men dessvärre för Björn så tror jag inte att media & Co tycker detsamma. Han har dock fått stöd från ”tunga” håll som till exempel av samiske folkrättsjuristen Mattias Åhrén som ger Söder rätt i sak. Läs mer här och här.

Jag anser mig ha förstått Söders resonemang och håller med i stort dessutom. Han skriver ”Sverigedemokraterna anser att dessa erkända nationer skall undantas från allmänna assimileringssträvanden och ges långtgående kulturell autonomi. Denna autonomi får dock inte i något avseende stå i motsats till allmänna rättsprinciper, grundläggande mänskliga rättigheter eller demokratiska principer

Och med assimilering menar han och SD innebär följande ”Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation

Jag tolkar detta som att – vi har ju nationer i staten – om att till exempel en jude som har svenskt medborgarskap men som har valt att tillhöra – dvs han identifierar sig inte som svensk – den erkända judiska minoritetsnationen i Sverige och fullt ut lever som jude – vilket är viktigt inom judendomen – vad gäller kultur, värderingar, språk, seder, traditioner och så vidare så tillhör han inte den svenska nationen eftersom han inte delar våra värderingar, kultur, traditioner och så vidare och att detta inte är något problem så länge som den erkända judiska nationen i Sverige inte blir för stor och börjar stå i motsats till allmänna rättsprinciper, grundläggande mänskliga rättigheter eller demokratiska principer som nationen Sverige vilar på vilket under mycket lång tid har visat sig inte vara fallet.

Men vad händer om 100 000-tals varje år invandrar från länder i avsaknad av demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet osv och vars kulturer, seder och traditioner står i direkt – men som har en gemensam ideologi i Islam – motsats till den svenska nationens och statens? Föreställ dig att denna i rask takt ökande befolkningsgrupp bildar den än så länge fiktiva nationen Afriarabia som vill bevara sin kultur, traditioner och seder som till exempel kvinnlig omskärelse, barnäktenskap, polygami, kvinnoförtryck som i att kvinnan är värd hälften så mycket som mannen, särrättigheter som står över svenskars i nationen Sverige och som vill ha separata domstolar och rättskipning enligt Sharia – kan en sådan nation existera i staten? Naturligtvis inte, inte om vi inte vill ha parallella samhällen – som förvisso redan är en realitet på sina håll – där de som identifierar sig som svenskar åtnjuter allt det bra som kommer ur demokrati och mänskliga rättigheter emedan de som hör till Afriarabia, särskilt kvinnorna och barnen, inte har samma rättigheter som människorna i de andra nationerna i staten som till exempel självklara ting som typ rätten till utbildning, rätten till sin egen kropp och att vara jämställd mannen.

Ponera att Afriarabia skulle bli en erkänd nationell minoritet vilket skulle innebära skyldighet för staten att uppmuntra denna nations afriarabianer att inte integreras alls i majoritetssamhället genom att istället tvärtom arbeta för att de ska få fortsätta leva som i sina ursprungsländer där begrepp som jämställdhet, yttrande- och åsiktsfrihet, mänskliga rättigheter och demokrati är nästintill okända.

Att denna framtid skulle kunna bli verklighet är inte alls orealistiskt, inte med dessa stollepartier vi nu har som ser assimilation som någonting rasistiskt, dåligt och icke eftersträvansvärt eftersom de ser på svenskhet som någonting som inte existerar varken kulturellt, historiskt eller till etnicitet. Afriarabianernas däremot ser de som någonting värdefullt som ska bevaras och befrämjas på bekostnad av svenskarnas. Så vilket slags samhälle och värderingar vill du att dina barn ska få ta över efter oss? Jag vet vad jag vill se i alla fall och avslutar detta långa inlägg med: eftersträva att assimilera nya medborgare.

En tanke på “Nationer i Staten

  1. Ping: Svensk eller ej? | NyktraPerspektiv

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s